European Union Imports - Forecast

159625.00 EUR Million Oct 2017
151113.0821 EUR Million Oct 2017

Economic T+1
European Union Imports
European Union Balance of Trade
European Union Exports

European Union Imports latest value is 159625.00 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 151113.0821 EUR Million.
European Union Balance of Trade was last reported at -267.20 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 1629.4927 EUR Million.
European Union Exports stands at 159357.70 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 155456.7294 EUR Million.
European Union Imports is forecast to go down to 151113.0821 EUR Million in Oct 2017.