European Union Imports - Forecast

160737.50 EUR Million May 2018
155843.4401 EUR Million May 2018

Economic T+1
European Union Imports
European Union Balance of Trade
European Union Exports

European Union Imports stands at 160737.50 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 155843.4401 EUR Million.
European Union Balance of Trade latest value is 212.40 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 15347.7927 EUR Million.
European Union Exports was last reported at 160949.80 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 153908.5808 EUR Million.
European Union Imports is forecast to go down to 155843.4401 EUR Million in May 2018.