European Union Imports - Forecast

146359.80 EUR Million Dec 2017
154600.9169 EUR Million Jan 2018

Economic T+1
European Union Imports
European Union Balance of Trade
European Union Exports

European Union Imports latest value is 146359.80 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 154600.9169 EUR Million.
European Union Balance of Trade was last reported at 14272.70 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 4185.7929 EUR Million.
European Union Exports stands at 160632.50 EUR Million. Source: Eurostat. NSA. Forecast: 159825.6886 EUR Million.
European Union Imports is forecast to go up to 154600.9169 EUR Million in Jan 2018.